Menu

HET IS ÉCHT VEILIG ALS HET GROEN IS!

Opleidingen overzicht

Apply Opleidingen biedt een ruim opleidingsaanbod en cursusaanbod op het gebied van veiligheid, arbo, milieu en kwaliteit. Naast opleidingen met open inschrijving verzorgen wij ook branchegerelateerde opleidingen en in-company opleidingen en trainingen. De kracht van deze in-company opleidingen en trainingen is dat wij uitgaan van uw bedrijfsspecifieke omstandigheden.

Veiligheid, arbo, milieu en kwaliteit
Veilig werken en gezond werken; in steeds meer organisaties is dit de basisvoorwaarde waaraan mensen en middelen moeten voldoen. De aandacht die daarvan uitgaat naar veiligheid, arbo, milieu en kwaliteit stelt steeds nieuwe eisen aan de medewerkers die hiervoor verantwoordelijk zijn.

Gedreven experts
Waar de eisen op het gebied van veiligheid, arbo, milieu en kwaliteit steeds strenger worden, kunnen medewerkers niet achterblijven. De praktijkgerichte opleidingen van Apply Opleidingen bieden daarom veel meer dan theoretische kennis alleen. Eenmaal afgestudeerd zijn onze cursisten onze belangrijkste ambassadeurs. Zij bewijzen dat wij niet alleen kennis bijbrengen maar mensen vormen tot gedreven, zelfbewuste experts.

De opleidingen van Apply Opleidingen zijn onderscheidend:
•    Praktijkgerichtheid
•    Persoonlijke begeleiding
•    Leereffect van medecursisten
•    Aandacht voor de mens in zijn vak
•    Gedreven docenten met ruime praktijkervaring