Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

Advies

Arbeidsveiligheid, arbo-wetgeving, milieu- en kwaliteitsmanagementsystemen zijn aspecten die van belang zijn voor je organisatie, maar ook voor al je werknemers. Bekijk wat onze adviseurs voor je kunnen betekenen.

Zorgen voor Arbo

Een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis voor een goed Arbo-beleid. Om die reden schrijft ook de wetgever deze voor. Een RI&E biedt inzicht in de gevaren en risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen je organisatie. Daarnaast ben je als werkgever verplicht maatregelen te nemen om deze risico’s te beperken en beheersbaar te maken.

 

De adviseurs van Apply Advies zijn ervaren in het doen van werkplekonderzoek en het beoordelen van eventuele risico’s. Met de uiteindelijke rapportage kun je heel eenvoudig zelf aan de slag gaan. Je zult merken dat je hiermee niet uitsluitend aan de wettelijke eisen voldoet. Met hun praktische en bedrijfsspecifieke adviezen helpen onze adviseurs je het ziekteverzuim (verder) terug te dringen en de arbeidsomstandigheden - en daarmee de motivatie van je medewerkers- te optimaliseren.


De adviseurs van Apply Advies geven vorm aan je Arbo-beleid met:
-    Opstellen van risico-inventarisatie en -evaluatie
-    Begeleiding van toetsing van de RI&E door een gecertificeerde kerndeskundige
-    Verdiepend werkplekonderzoek zoals geluidsonderzoek, beeldscherm- en werkplekonderzoek, blootstelling aan toxische stoffen, verlichting en klimaat

CONTACT