Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0115 - 683 444

Advies

Arbeidsveiligheid, arbo-wetgeving, milieu en kwaliteitssystemen zijn aspecten die van belang zijn voor uw organisatie, maar ook voor al uw werknemers. Bekijk wat onze adviseurs voor u kunnen betekenen.

Zorgen voor Arbo

Een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis voor een goed Arbo-beleid. Om die reden schrijft ook de wetgever deze voor. Een RI&E biedt inzicht in de gevaren en risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw organisatie. Daarnaast bent u als werkgever verplicht maatregelen te nemen om deze risico’s te beperken en beheersbaar te maken.

 

De adviseurs van Apply Advies zijn ervaren in het doen van werkplekonderzoek en het beoordelen van eventuele risico’s. Met de uiteindelijke rapportage kunt u heel eenvoudig zelf aan de slag gaan. U zult merken dat u hiermee niet uitsluitend aan de wettelijke eisen voldoet. Met hun praktische en bedrijfsspecifieke adviezen helpen onze adviseurs u het ziekteverzuim (verder) terug te dringen en de arbeidsomstandigheden - en daarmee de motivatie van uw medewerkers- te optimaliseren.


De adviseurs van Apply Advies geven vorm aan uw Arbo-beleid met:
-    Opstellen van risico-inventarisatie en -evaluatie
-    Begeleiding van toetsing van de RI&E door een gecertificeerde kerndeskundige
-    Verdiepend werkplekonderzoek zoals geluidsonderzoek, beeldscherm- en werkplekonderzoek, blootstelling aan toxische stoffen, verlichting en klimaat

CONTACT