Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 0115 - 683 444

Advies

Arbeidsveiligheid, arbo-wetgeving, milieu en kwaliteitssystemen zijn aspecten die van belang zijn voor uw organisatie, maar ook voor al uw werknemers. Bekijk wat onze adviseurs voor u kunnen betekenen.

De milieuaspecten van ondernemen

Milieuaspecten hebben invloed op de activiteiten van een de onderneming. Op tal van momenten speelt wet- en regelgeving op het gebied van milieu een rol bij de keuzes die een ondernemer wil maken.

 

De adviseurs van Apply Advies nemen milieuvraagstukken professioneel uit handen. Wij kiezen voor een praktische aanpak en oplossingen op maat van de ondernemer. Natuurlijk staan veiligheid en milieu altijd voorop. Wij bewijzen dat dit samengaat met oog en oor voor de belangen van de ondernemer.

 

Onze adviseurs geven onder meer de volgende milieukundige adviezen:
- Milieueffectrapportage (MER)
- Milieucontouren (geur, gevaar en stof)
- Milieuvergunning
- BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)
- PGS (waaronder PGS15)

CONTACT