Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

Cursussen

Cursussen

Zoek in ons aanbod

 1. Hobéon SKO

  Hogere Veiligheidskunde (HVK)

  In de vijf modules van de opleiding komen wetgeving & RI&E, gevarenthema’s, gezondheidsthema’s en risicomanagement aan bod. Na het afronden van de opleiding ben je bekwaam om binnen jouw bedrijf op organisatorisch en beleidsniveau te acteren op het gebied van veiligheid. Meer informatie
 2. Hobéon SKO

  Middelbare Veiligheidskunde (MVK)

  Deze opleiding is het verlengstuk van de opleiding OVK. Tijdens deze opleiding doe je veel kennis op over de RI&E, veiligheidsthema’s, gezondheidsthema’s, adviesvaardigheden en communicatie. Meer informatie
 3. Hobéon SKO

  Operationele Veiligheidskunde (OVK)

  Tijdens deze opleiding leer je alles over de vakgebieden kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid. Je leert gevaren te herkennen en de analyses die je daarvoor moet maken. Meer informatie
 4. Hobéon SKO

  Middelbare Milieukunde (MMK)

  De opleiding MMK bij Apply is uniek. Enkel bij Apply is deze opleiding Hobéon-SKO gecertificeerd. Tijdens de opleiding leer je alles over wetgeving en handhaving, bodem, gevaarlijke stoffen, afval, water, lucht en verruimde reikwijdte en over auditing en beleid. Meer informatie
 5. Gedragsobservaties en Werkplekinspecties (GoW)

  Bij deze 1-daagse incompany-training leren medewerkers om gedrag te observeren en onveilige situaties te herkennen. Verder worden er handvaten aangereikt om deze observaties om te zetten naar gedragsverandering. Meer informatie
 6. Preventiemedewerker (PM)

  Tijdens deze ééndaagse cursus leer je om te gaan met de arbeidsrisico’s uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en met de verbetermaatregelen uit het plan van aanpak. Daarnaast ben je aan het einde van de opleiding in staat om gerichte adviezen te geven. Meer informatie
 7. Specialisatiecursus

  MVK (Petro)chemie (MVK-C)

  Deze 4-daagse cursus is bedoeld voor Veiligheidskundigen die zich verder willen verdiepen in de specifieke gevaren binnen de (petro)chemie. Er wordt onder andere dieper ingegaan op onderhoud, VCA en risicoherkenning in de petrochemie. Meer informatie
 8. Veiligheid Direct Leidinggevende (VDL)

  Tijdens deze 2-daagse cursus bij jou in het bedrijf leer je de structuur van de gehele Arbowetgeving. Vervolgens worden de risico's binnen het bedrijf in kaart gebracht. De rest van de cursus wordt bedrijfsspecifiek ingevuld. Meer informatie
 9. Veiligheidscultuur en -gedrag (VCG)

  Deze 2-daagse cursus is gericht op de menselijke kant van veiligheid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ongevallen steeds vaker verklaard worden door ontbrekend veiligheidsbewustzijn, houding & gedrag en communicatie. De cursus biedt hiervoor handvaten, vernieuwende inzichten en oplossingen. Meer informatie
 10. Ons (on)veilige Brein (OOB)

  Tijdens de 1-daagse cursus Ons (on)veilige Brein willen we je vanuit een wetenschappelijk fundament een nieuwe impuls geven aan de kijk op veiligheid. We bieden je een theoretisch kader aan, dat je in staat stelt je eigen aanpak te toetsen en in lijn met de aangereikte kennis verder te ontwikkelen. Meer informatie
 11. Veiligheid voor Projectleiders (VVPL)

  Tijdens deze 2-daagse cursus leer je de structuur van de Arbowetgeving, wordt de V&G wetgeving besproken en wordt er een vertaling gemaakt van de wetgeving naar de praktijk. Ook komen o.a. geluid, risico-herkenning en horizontaal en verticaal transport aan bod. Meer informatie
 12. Verstandig Tillen (VT)

  Tijdens deze 1-daagse incompany-cursus wordt aandacht besteed aan het herkennen van tilsituaties, de dynamiek van het tillen, de anatomie van de rug en houdingen bij het tillen. Meer informatie
 13. Taak Risico Analyse (TRA)

  Tijdens deze 1-daagse incompany-cursus leer je onder andere het onderscheid te maken tussen risico's en gevaren, leer je feiten uit ongevallen om te zetten naar risicofactoren en leer je zelfstandig een Taak Risico Analyse op te stellen. Meer informatie
 14. Risicobeoordeling: 'Veilig werken in besloten ruimtes' (SSS-RB)

  Deze 1-daagse incompany-cursus is bedoeld voor veiligheidskundigen. Je wordt theoretisch en praktisch getraind in de werkomgeving van een besloten ruimte en onderricht in de gevaren en risico’s van het betreden van besloten ruimtes. Meer informatie
 15. Hobéon SKO

  Versnelde online Middelbare Veiligheidskunde (MVK) opleiding

  De digitale MVK-opleiding. Overal bereikbaar en achteraf terug te kijken. Tijdens deze opleiding doe je veel kennis op over de RI&E, veiligheidsthema’s, gezondheidsthema’s, adviesvaardigheden en communicatie. Meer informatie
 16. Hobéon SKO

  Online Operationele Veiligheidskunde (OVK)

  Volg de digitale OVK-opleiding. Overal bereikbaar en terug te kijken. Tijdens deze opleiding leer je risico's te herkennen en hoe je werkzaamheden veilig dient uit te (laten) voeren. Meer informatie
 17. Online Preventiemedewerker (PM)

  Tijdens deze ééndaagse online cursus leer je om te gaan met de arbeidsrisico’s uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en met de verbetermaatregelen uit het plan van aanpak. Daarnaast ben je aan het einde van de opleiding in staat om gerichte adviezen te geven. Meer informatie