Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

Gezondheidsthema's

Onderwerpen gezondheidsthema's

De opleiding Middelbare Veiligheidskunde  bestaat uit 3 modules. 

 

Vanaf module 2 wordt de verdiepingsslag gemaakt en leer je alles over veiligheidsthema’s, gezondheidsthema’s, adviesvaardigheden en communicatie. Tijdens de praktijkdag wordt het theoretisch inzicht vertaald naar de dagelijkse praktijk.

 

Hieronder volgt een overzicht van de te behandelen onderwerpen in gezondheidsthema's 1,2 & 3.

 

Benaming in lesrooster

Te behandelen onderwerpen

Gezondheidsthema's deel 1

Fysieke belasting:

·Wetgeving

·Normen /Begrippen

·Belasting enbelastbaarheid

·Over- enonderbelasting

·ISO11228

·RULAmethode

·NIOSHmethode

·Bierviltmethode

·KIMmethode

·Tillen vanlasten

·Duwen entrekken

·Statischebelasting

·Beeldschermwerk

·Energetischebelasting

·Trillen enschokken

·Repeterendebewegingen

·Gezondheidsklachten

·Meubilair enhulpmiddelen

 

Trillingen:

·Wetgeving

·Normen enrichtlijnen

·Risico's

·Hand-armtrillingen

·Lichaamstrillingen

·Voorlichting enonderricht

·PMO

·Beheersmaatregelen

 

Benaming in lesrooster

Te behandelen onderwerpen

Gezondheidsthema's deel 2

·Schadelijkgeluid:

·Wetgeving

·Normen

·Risico's

·Lawaaidoofheid

·Anatomie van hetoor

·Actiewaarde

·Grenswaarde

·Schriftelijk meet- enbeoordelingsplan

·Audiometrischonderzoek

·Gehoorbescherming

·Geluid van machines engereedschappen

·Geluid ensignalering

·Hinderlijkgeluid

·Geluidsmeting

·Voorkomen of beperkenlawaaiblootstelling

 

·Klimaat:

·Wetgeving

·Menselijk lichaam entemperatuur

·Risico's enrisicofactoren

·Kleding

·Hittebelasting

·Comfort

·Koudebelasting

·Maatregelen bijklimaatproblemen

·Beheersmaatregelen

 

Benaming in lesrooster

Te behandelen onderwerpen

Gezondheidsthema's deel 3

·Straling:

·  Ioniserendestraling

·  Niet ioniserendestraling

·  Biologischeeffecten

·  Het meten vanstraling

·Praktischestralingshygiëne

 

·Biologischeagentia

·  Klasseindeling

·  Legionella(sproeiwater)

·Benoemen biologische agentia risicogroepen

 

·Managementsystemen:

oCertificeringen

oDoelstellingcertificering

oTermen

oManagementprincipesISO9001

oHoofdlijnen ISO9001-2015

oOpbouw ISOsystemen

o  Plan - Do - Check - Act o ISO45001

oVCA

oVeiligheidsmanagement