Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

Prepare

HVK opleiding - Hogere Veiligheidskunde in modules

OFFERTE AANVRAGEN

 

  INSCHRIJVEN

 

 

HVK module 1 - Wetgeving en RI&E

 

Terug naar overzicht module indeling

 

De modules van de HVK opleiding zijn los te volgen. Dit biedt de mogelijkheid om een inhoudelijke module te kiezen op basis van de eigen professionaliseringsbehoefte of ontwikkelingen in de eigen praktijk. Elke module wordt afgesloten met een moduletoets. 

 

Onderwerpen

 

Les Omschrijving Onderwerpen
01 Arbowetgeving deel 1

- Geschiedenis, pijlers en structuur van arbowetgeving / kernsysteem
- EU Kaderrichtlijn / EU besluitvormingsproces
- Arbowet / Arbobesluit / Arboregeling / Arbocatalogi
- Zorgplicht / beleidsplicht / samenwerkingsplicht / deskundige ondersteuning / systematische inventarisatie

02 Arbowetgeving deel 2

- Arbowet artikelen / normen, jurisprudentie, richtlijnen
- Beleidsregel boeteoplegging / beleidsregel Arbocatalogi / inhoud Arbocatalogi
- Gezagsverhouding / derden / VTO /rol ondernemingsraad / invulling preventiemedewerker en deskundige ondersteuning / aansprakelijkheid

03 RI&E

- Gevaar, risico en risicofactoren / opsporen van risicofactoren
- Eisen aan een RI&E / inhoud van de RI&E / volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit /nadere inventarisatie -verplichtingen / plan van aanpak / PAGO
- Branche RI&E’s / Dynamische RI&E (DRBS) / IMA en Sobane / Fine & Kinney / MUOPO / methoden van risicoanalyse / bronaanpak / rol van HVK-er

04 Organisatiekunde deel 1

- Organisatietheorieën en -modellen / Rijnlands- versus Angelsaksisch model
- Treacy & Wierdsema: BCG-matrix / SWOT-analyse / management review & stakeholdersanalyse / Porter 5 krachtenmodel / kerncompetenties
- Missie, doelen en strategie / managementstijlen / situationeel leidinggeven
- Organisatiestructuur (Mintzberg e.d.) / organisatiesystemen / Pareto
- (Veiligheids-)cultuur: ijsbergtheorie / cultuur- en organisatiedimensies / organisatieculturen (Hofstede, Boonstra e.d.) / ontwerpvariabelen (Maslov, Herzberg, Hardjono e.d.)

05 Principes van riskmanagement

- Gevaren en (niet) speculatieve risico’s / managementverantwoordelijkheid
- Het risicomanagementsysteem volgens het IEPIM model
- Diverse Process Safety Hazard Identification Systems / kwantitatieve risicoanalyses
- Veiligheid: kwestie van cultuur & voorkomen van verliezen

06 Het doen van onderzoek

- Essentie en criteria van een HVK-waardig onderzoek
- Fundamenteel, empirisch & praktijkgericht onderzoek / kwalitatief en kwantitatief onderzoek / bouwen van een onderzoeksmodel
- Probleemstelling / doelstelling / vraagstelling van een onderzoek

07 Organisatiekunde deel 2

- Theorie veranderkunde / Verandertheorieën: PMW / benchmarking / BPR / kwadrantenmethode Berenschot / Ishikawa / leercyclus Kolb / weerstandinterventiestrategie / Klok van Looten / veiligheidscultuurladder
- Kleurentheorie De Caluwé: de kleuren en de aanpak

 

Subsidiemogelijkheden

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers, werknemers en particulieren. Meer weten over subsidies? Lees verder