Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

Do

HVK opleiding - Hogere Veiligheidskunde in modules

OFFERTE AANVRAGEN

 

  INSCHRIJVEN

 

 

HVK module 3 - Gevarenthema's

 

Terug naar overzicht module indeling

 

De modules van de HVK opleiding zijn los te volgen. Dit biedt de mogelijkheid om een inhoudelijke module te kiezen op basis van de eigen professionaliseringsbehoefte of ontwikkelingen in de eigen praktijk. Elke module wordt afgesloten met een moduletoets. 

 

Onderwerpen

 

Les Omschrijving Onderwerpen
16 Atex

- Soorten explosies / wet- en regelging / explosieveiligheidsdocument (EVD)
- Brandbare stoffen en hun eigenschappen (LEL, MOE, MOT, Pmax, Kst e.d.)
- Gevarenzone indeling / ontstekingsbronnen / explosieveilig materiaal
- Beoordelen explosierisico’s / relatie met RI&E / beperken gevolgen / organisatorische maatregelen / certificatieschema’s (producten en personeel)

17 Elektrische veiligheid

- Wet- en regelgeving / normen (NEN3140 e.d.) / aanwijzen IV, WV, VP en VOP / IP beschermingsgraad / inspectie en toezicht
- Opwekken elektriciteit en transport / stelsels en krachtstroom
- Gevaren en risico’s elektriciteit / risico beperkende maatregelen / PBM’s / elektrische arbeidsmiddelen / spanningsloos werken / SELV-keten

18 Machineveiligheid en arbeidsmiddelen

- Wet- en regelgeving arbeidsmiddelen / Machinerichtlijn / EG-verklaringen van overeenstemming / Richtlijn Arbeidsmiddelen / Productrichtlijnen
- Relatie met RI&E / installatie en gebruik van machines / keuringen / onderhoud / deskundige werknemers
- Basisbegrippen voor ontwerp – risicobeoordeling en risicovermindering / veiligheidsvoorzieningen / besturingssysteem en bedieningsorgaan

19 Werken op hoogte

- Wet- en regelgeving / voorkomen valgevaar / gebruik arbeidsmiddelen voor werken op hoogte
- Gevaren en risico’s / beheersmaatregelen / PBM’s / evacuatie
- Veilig werken op daken / steigers / tijdelijke werkzaamheden op hoogte

20 Horizontaal en verticaal transport

- Wet- en regelgeving / relatie met RI&E / vertaling naar VTO / rol HVK-er
- Risico’s en te nemen beheersmaatregelen / blootstelling aan DME / verkeersplan
- Torenkranen en mobiele kranen / hijstabellen, LMB, hijsplan / werkbakken

21

Productieomgevingen en (petro-)chemie

- Risico’s en incidenten in (petro-)chemie / eenheidsbewerkingen / installaties
- Inleiding procesveiligheid / LOC-scenario’s / PFD en P&ID / SIL / PGS29
- Veiligheid in laboratoria

22 RI&E in de praktijk (petro-)chemie

- Dag op een (petro-)chemische plant / toelichting procesveiligheid
- Brzo-scenario’s / VBS / opslag van brandbare vloeistoffen
- Rondgang door plant en uitwerken praktijkopdrachten

23 Besloten ruimten  - Wat zijn besloten ruimten? / risico’s en te nemen beheersmaatregelen

- Wet- en regelgeving / relatie met RI&E / vertaling naar VTO / rol HVK-er
- Meten van atmosfeer in besloten ruimten / werkvergunning en TRA

 

Subsidiemogelijkheden

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers, werknemers en particulieren. Meer weten over subsidies? Lees verder