Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

Check

HVK opleiding - Hogere Veiligheidskunde in modules

OFFERTE AANVRAGEN

 

  INSCHRIJVEN

 

 

HVK module 4 - Gezondheidsthema's

 

Terug naar overzicht module indeling

 

De modules van de HVK opleiding zijn los te volgen. Dit biedt de mogelijkheid om een inhoudelijke module te kiezen op basis van de eigen professionaliseringsbehoefte of ontwikkelingen in de eigen praktijk. Elke module wordt afgesloten met een moduletoets. 

 

Onderwerpen

 

Les Omschrijving Onderwerpen
24 Metaal, hout en kunststof – inrichting werkplaatsen

- Gevaren en risico’s in de metaal-, kunststof- en houtbewerking
- Werkplekinrichting en te nemen beheersmaatregelen
- Risico’s van arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen (VOS, lasrook, houtstof e.d.), elektromagnetische straling e.d. / relatie met RI&E

25 Drukapparatuur

- Ongevallen installaties onder druk / gaswetten / definitie drukapparatuur
- Wet- en regelgeving / regels van goed vakmanschap / grenswaarden
- PED-modules / documentatie fabrikant & gebruiker
- Rollen en verantwoordelijkheden gebruiksfase / keuringen en inspecties

26 Bouwwetgeving – V&G-plan

- Gevaren en risico’s in de sector bouw / het bouwproces / Veiligheidsladder
- Wet- en regelgeving / Bouwbesluit 2012 / Governance code Veiligheid Bouw
- V&G-plan ontwerp en uitvoering / coördinatie / rollen en verantwoordelijkheden
- VR-Apps

27 Arbeidshygiëne en ergonomie

- Werkveld arbeidshygiënist / licht op de werkplek / binnenklimaat en binnen-luchtkwaliteit
- Ergonomie / fysieke belasting / relatie met RI&E / beeldschermwerk
- KIM-tool, NIOSH, MAC-tool, DUTCH, OCRA, HARM / langs staan
- Oplossingen (organisatie, techniek en hulpmiddelen en werkwijze)

28 Gevaarlijke stoffen

- Wet- en regelgeving / relatie met RI&E / vertaling naar VTO / rol HVK-er
- Reach / CLP / ADR / PGS15 / risico’s en te nemen beheersmaatregelen
- CMR-stoffen / ZZS / beoordelen blootstellingen / grenswaarden / arbeidshygiënische strategie

29 Biologische agentia – werken in hoge en lage temperaturen

- Gevaren en risico’s van biologische agentia (incl. Covid-19, Legionella e.d.) / categorie indeling
- Wet- en regelgeving / relatie met RI&E / medisch onderzoek en vaccinatie
- Voorkomen of beperken blootstelling / hygiënische beschermingsmaatregelen
- Klimaatfactoren / regeling lichaamstemperatuur / hittebelasting / koude belasting / binnenklimaat / beheersmaatregelen
- Wet- en regelgeving / relatie met RI&E / meet- en beoordelingsmethodes

30 Geluid en trillingen

- Lawaaidoofheid / opbouw en werking van het oor / geluidseigenschappen
- Wet- en regelgeving / relatie met RI&E / grenswaarden / beheersmaatregelen
- Meten van lawaai (NEN9612: task-based, job-based en full-day) / geluidskaart
- Indeling van trillingen / wet- en regelgeving / relatie met RI&E / beheersmaatregelen
- Meten van lichaamstrillingen & hand-arm trillingen

31 Praktijkdag Nano & Straling  - Dag op praktijklocatie / indeling en kenmerken van straling: niet-ioniserend (EM-velden, kunstmatig optisch) en ioniserend

- Stralingsbronnen / lasertypen / stralingsfysica / stralingseffecten
- Risico’s blootstelling aan straling / wet- en regelgeving / relatie met RI&E / grenswaarden / beheersmaatregelen / PAGO
- Kernenergiewetgeving en vergunningen / deskundigheid
- Nanotechnologie / blootstellingsroutes en gezondheidseffecten / wet- en regelgeving / relatie met RI&E / risicoanalyse t.b.v. gebruik nanomaterialen

32 Milieu en externe veiligheid  - Scheikunde en milieuhygiëne / milieuwetgeving / IPPC-installaties / vergunningensysteem / MVO

- Werken in en met verontreinigde bodem
- Wet- en regelging externe veiligheid: Bevi, Bevb en Bevt / grenswaarden
- QRA onderdelen en rekenresultaten in relatie tot normstellingen Bevi / Revi

 

Subsidiemogelijkheden

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers, werknemers en particulieren. Meer weten over subsidies? Lees verder