Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

Act

HVK opleiding - Hogere Veiligheidskunde in modules

OFFERTE AANVRAGEN

 

  INSCHRIJVEN

 

 

HVK module 5 - Risicomanagement

 

Terug naar overzicht module indeling

 

De modules van de HVK opleiding zijn los te volgen. Dit biedt de mogelijkheid om een inhoudelijke module te kiezen op basis van de eigen professionaliseringsbehoefte of ontwikkelingen in de eigen praktijk. Elke module wordt afgesloten met een moduletoets. 

 

Onderwerpen

 

Les Omschrijving Onderwerpen
33 Risicomanagement

- Risicomanagement volgens NEN31000 / Management of Change

- Verschillende veiligheidsstudies: PHA, SWIFT, HAZID, HAZOP, FMEA, QRA, Haccp. Bow Tie, HAZOR e.d.
- Onderwerpen VMS / G&VW-management en ISO45001

34 Managementsystemen

- Relatie tussen verschillende managementsystemen: ISO45001, VCA, VBS e.d.
- Integratie van managementsystemen: HLS / managementsysteemprincipes: context- en stakeholdersanalyse, kansen en risico’s / MOC / certificatie
- Relatie met wet- en regelgeving (‘compliance’) / relatie met RI&E
- PDCA-cyclus op strategisch en operationeel niveau / beschikbare documenten
- Relatie met bedrijfsvoering / sturen op (K)PI’s / rol van HVK-er

35 Audittechnieken

- Vertaling van normeisen in werkprocessen / managementprincipes
- Auditprincipes volgens ISO19011 / auditcriteria / auditbewijs / afwijkingen
- Auditconcept / auditplanning / auditrapport / persoonlijke eigenschappen auditor

36 Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

- PSA: onderwerpen, definities vormen en gevolgen / cijfers
- Wet- en regelgeving / relatie met RI&E / beleid / maatregelen /PDCA
- Gebouwontwerp / functieontwerp / werkplekontwerp / samenwerking
- Werkdruk / stressfactoren / burn-out / beroeps gebonden depressie / PTSS
- Onderzoeksmethoden / literatuur en tools / rol van HVK-er

37 Bedrijfsgezondheidszorg – Ethiek en risicobereidheid

- BGZ / beroepsziekten / rol bedrijfsarts / melding beroepsziekte / kerncijfers
- Werkmodellen: medisch, belastbaarheid en belasting, gedrag en Poortwachter
- Relatie met RI&E / samenwerking met HVK-er
- Kosten-batenanalyse (KBA) / ethiek en ethische theorieën / waarde van ethiek voor veiligheidskundige

 

Subsidiemogelijkheden

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers, werknemers en particulieren. Meer weten over subsidies? Lees verder