Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

MMK Module 2 - Bodem & milieuhygiëne

MMK opleiding - Middelbare Milieukunde in modules

OFFERTE AANVRAGEN

 

  INSCHRIJVEN

 

 

MMK module 2 - Bodem & milieuhygiëne

 

Terug naar overzicht module indeling

 

De modules van de MMK opleiding zijn los te volgen. Dit biedt de mogelijkheid om een inhoudelijke module te kiezen op basis van de eigen professionaliseringsbehoefte of ontwikkelingen in de eigen praktijk. Elke module wordt afgesloten met een synthese. 

 

Onderwerpen

 

Les Omschrijving Onderwerpen
05 Milieuhygiëne en bodemaspecten deel 1
 • Persistentie, bio accumulatie en toxiciteit van stoffen

 • Prioritaire stoffen en de zwarte stoffen lijst

 • De milieucompartimenten en veel voorkomende verontreinigingen

 • Bodemkwaliteit in Nederland en belangrijkste bodemverontreinigende stoffen

 • Bodemonderzoeken

 • De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) en de Bodem Risico Checklist (BRCL)

 • Vloeistofkerende en vloeistofdichte voorzieingen
06 Bodemaspecten deel 2
 • Gevaarlijke stoffen en verontreinigde grond

 • Veiligheidsklassen conform CROW-400

 • Werken in en met verontreinigde bodem

 • Maatregelen op een bodemsanering en bodem- en luchtmetingen
07 Praktijkmoment & synthese
 • Praktijkbezoek verontreinigde grond
 • synthese module 1 en 2

 

Subsidiemogelijkheden

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers, werknemers en particulieren. Meer weten over subsidies? Lees verder