Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

MMK Module 3 - Gevaarlijke stoffen & milieuchemie

MMK opleiding - Middelbare Milieukunde in modules

OFFERTE AANVRAGEN

 

  INSCHRIJVEN

 

 

MMK module 3 - Gevaarlijke stoffen & Milieuchemie

 

Terug naar overzicht module indeling

 

De modules van de MMK opleiding zijn los te volgen. Dit biedt de mogelijkheid om een inhoudelijke module te kiezen op basis van de eigen professionaliseringsbehoefte of ontwikkelingen in de eigen praktijk. Elke module wordt afgesloten met een synthese. 

 

Onderwerpen

 

Les Omschrijving Onderwerpen
08 Scheikunde
 • Fysische en chemische eigenschappen van stoffen
 • Het periodiek systeem der elementen
 • Zouten, zware metalen, zuren en basen
 • Alifaten en aromaten (organische chemie)
 • BTEX, minerale olie, PAK’s, PCB’s en VOS
09 Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen, Brzo
 • De REACH-Verordening en de CLP-Verordening
 • ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen) beleid in Nederland
 • Veiligheidsinformatiebladen en stoffendossiers op ECHA
 • Wet vervoer gevaarlijke stoffen (inclusief ADR) en de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 • De Seveso-richtlijn en implementatie hiervan in Nederland (Brzo, Rrzo en PGS6)
 • De Milieurisicoanalyse (MRA) en de QRA (Quantative Risk Assessment)
 • Het Bevi met plaatsgebonden risico (PR), groepsrisico (GR) en invloedsgebied
 • Het Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO), het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en het veiligheidsrapport (VR)
10 PGS-richtlijnen
 • Rampen in de (petro-)chemische industrie
 • PGS13: Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
 • PGS15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
 • PGS19: Propaan en butaan: opslag
 • PGS28: Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • PGS29: Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks
 • PGS30: Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

 

Subsidiemogelijkheden

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers, werknemers en particulieren. Meer weten over subsidies? Lees verder