Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

MMK Module 5 - Milieumanagementsystemen & Auditing

MMK opleiding - Middelbare Milieukunde in modules

OFFERTE AANVRAGEN

 

  INSCHRIJVEN

 

 

MMK module 1 - Wetgeving, handhaving & beleid

 

Terug naar overzicht module indeling

 

De modules van de MMK opleiding zijn los te volgen. Dit biedt de mogelijkheid om een inhoudelijke module te kiezen op basis van de eigen professionaliseringsbehoefte of ontwikkelingen in de eigen praktijk. Elke module wordt afgesloten met een synthese. 

 

Onderwerpen

 

Les Omschrijving Onderwerpen
15 Inleiding interne auditor en communicatie en advies
 • Principes van auditen en ISO19011
 • Het auditconcept
 • De vier fases in audits en aandachtspunten in een interne audit
 • Het communicatieproces en elementen van een interview
16 Milieumanagementsystemen ISO14001
 • Typen van managementsystemen
 • Een milieumanagementsysteem conform ISO14001
 • Certificatie van milieumanagementsystemen
 • Normkennis ISO14001 inclusief High Level Structure (HLS)
 • Beheersing van milieuaspecten in de levenscyclus
 • Compliance aan milieu wet- en regelgeving
17 Audit synthese
 • Toetsmoment

 

Subsidiemogelijkheden

Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers, werknemers en particulieren. Meer weten over subsidies? Lees verder