Menu

HET IS ÉCHT VEILIG ALS HET GROEN IS!

Opleidingen overzicht

Wij bieden 16 opleidingen aan, hieronder ons totaalaanbod

 • Hogere Veiligheidskunde (HVK)

  Cursusduur: 12 maanden


  Startdatum: 25-09-2018


  Kosten: € 11.134,00

  Ben jij arbodeskundige of MVK’er en wil je jouw werkzaamheden op beleidsniveau (gaan) uitvoeren? Dan is de HVK-opleiding echt iets voor jou!

 • Middelbare Veiligheidskunde (MVK)

  Cursusduur: 7 maanden


  Startdatum: 17-09-2018


  Kosten: € 4.990,00

  Heb jij kennis van de vakgebieden kwaliteit, arbo, milieu en arbeidsveiligheid en wil jij jouw organisatie van veiligheidsadviezen voorzien? Dan is de MVK-opleiding dé opleiding voor jou!

 • Operationele Veiligheidskunde (OVK)

  Cursusduur: 2 maanden


  Startdatum: 17-09-2018


  Kosten: € 2.300,00

  Volg onze opleiding Operationele Veiligheidskunde en beschik na het behalen van je diploma over een brede kennis in de vakgebieden: kwaliteit, arbo, milieu en arbeidsveiligheid.

 • Middelbare Milieukunde (MMK)

  Cursusduur: 6 maanden


  Startdatum: 31-10-2018


  Kosten: € 5.325,00

  Wil jij jouw organisatie verrijken met een breed scala aan kennis en vaardigheden op het gebied van milieu, communicatie, handhaving en controles? Volg dan onze MMK-opleiding!

 • Preventiemedewerker (PM)

  Cursusduur: 2 dagen


  Startdatum: 21-09-2018


  Kosten: € 625,00

  Tijdens de cursus leer je om te gaan met de arbeidsrisico’s uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en met de verbetermaatregelen uit het plan van aanpak. Daarnaast ben je aan het einde van de opleiding in staat om gerichte adviezen te geven aan werknemers, veiligheidskundigen en/of ondernemingsraad.

 • Preventiemedewerker kantooromgeving (Pm - kantoor)

  Cursusduur: 1 dagen


  Startdatum: n.n.b.


  Kosten: € 295,00

  Na het volgen van deze workshop heeft de preventiemedewerker kennis van de relevante wet- en regelgeving en kan deze toepassen. Daarnaast biedt de workshop de juiste handvatten om op te treden als gesprekspartner voor de Arbo-deskundige, bedrijfsarts en directie in de eigen organisatie.

 • Specialisatiecursus MVK (petro)chemie (MVK-C)

  Cursusduur: 4 dagen


  Startdatum: n.n.b.


  Kosten: € 1.250,00

  Deze 4-daagse cursus is bedoeld voor Veiligheidskundigen die zich verder willen verdiepen in de specifieke gevaren binnen de (petro)chemie. Er wordt onder andere dieper ingegaan op onderhoud, VCA en risico-herkenning in de petrochemie.

 • Veiligheid direct leidinggevenden (VDL)

  Cursusduur: 2 dagen


  Startdatum: n.n.b.


  Kosten: € 1.200,00

  Tijdens deze cursus leer je de structuur van de gehele arbowetgeving. Daarna worden de risico's binnen het bedrijf in kaart gebracht. De rest van de cursus wordt bedrijfsspecifiek ingevuld.

 • Veiligheidscultuur en -gedrag (VCG)

  Cursusduur: 2 dagen


  Startdatum: n.n.b.


  Kosten: € 450,00

  Deze cursus is gericht op de mens kant van de veiligheid.Onderzoek leert dat ongevallen steeds vaker verklaard worden door ontbrekend veiligheidsbewustzijn, houding & gedrag en communicatie. Deze cursus biedt handvaten, vernieuwende inzichten en oplossingen om ‘the human factor’succesvol te beïnvloeden. Naast de theorie van deze onderwerpen komen er veel praktische momenten met casussen en word je gevraagd jezelf en je bedrijf met andere ogen te bekijken

 • Ons (on)veilige Brein (OOB)

  Cursusduur: 1 dagen


  Startdatum: n.n.b.


  Kosten: € 495,00

  Sinds 2003 rapporteert CBS een stabiele lijn in het aantal arbeidsongevallen: 500.000 per jaar. Huidige methodieken om ongevallen te verminderen vertonen een ‘afnemende meerwaarde’. De bestaande theorieën gaan voorbij aan recente kennis over de werking van het menselijke brein en de invloed daarvan op veiligheid. Gedrag wordt maar voor een zeer beperkt deel door bewuste processen gedreven. Vaak weet de veroorzaker van een ongeval achteraf niet eens waarom hij/zij bepaald gedrag heeft vertoond.

 • Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

  Cursusduur: 3 dagen


  Startdatum: n.n.b.


  Kosten: € 615,00

  Deze cursus (op basis van CROW 132) is bedoeld voor leidinggevenden of toezichthouders die bij werkzaamheden worden ingezet waarbij sprake kan zijn van verontreinigde grond en/of bodemwater. De taak van een DLP'er is om bij het werken in verontreinigde grond/(water)bodem het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen weg te nemen, of dit tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

 • Veiligheid voor projectleiders (VVPL)

  Cursusduur: 2 dagen


  Startdatum: n.n.b.


  Kosten: € 1.250,00

  Tijdens de cursus leer je de structuur van de ARBO-wetgeving, word de V&G wetgeving besproken en wordt er een vertaling gemaakt van de wetgeving naar de praktijk. Daarnaast komen onder andere de onderwerpen geluid, risico-herkenning en horizontaal en verticaal transport aan bod.

 • Verstandig Tillen (VT)

  Cursusduur: 1 dagen


  Startdatum: n.n.b.


  Kosten: € 1.000,00

  Tijdens deze incompany-cursus wordt aandacht besteed aan het herkennen van tilsituaties, de dunamiek van het tillen, de anatomie van de rug en houdingen bij het tillen. Naast een klein theoretisch gedeelte is de cursus op de praktijk gericht en word ingericht naar bedrijfsspecifieke situaties.

 • Taak Risico Analyse (TRA)

  Cursusduur: 1 dagen


  Startdatum: n.n.b.


  Kosten: € 450,00

  Tijdens deze cursus leer je onder andere het onderscheid maken tussen risico's en gevaren, leer je feiten uit ongevallen om te zetten naar risicofactoren en leer je zelfstandig een Taak Risico Analyse op te stellen.

 • Gedragsoberservaties en Werkplekinspecties (GoW)

  Cursusduur: 1 dagen


  Startdatum: n.n.b.


  Kosten: € 1.050,00

  Bij deze incompany-training leren medewerkers om gedrag te observeren en onveilige situaties te herkennen. Verder worden er handvaten aangereikt om deze observaties om te zetten naar gedragsverandering, onder andere door toepassing van het LSD-interview techniek en effectief communiceren.

 • Risicobeoordeling: 'Veilig werken in besloten ruimtes' (SSS-RB)

  Cursusduur: 1 dagen


  Startdatum: n.n.b.


  Kosten: € 275,00

  Deze eendaagse cursus is bedoeld voor veiligheidskundigen. De cursist wordt theoretisch en praktisch getraind in de werkomgeving van een besloten ruimte en onderricht in de gevaren en risico’s van het betreden van besloten ruimtes.