Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 0115 - 683 444

Informatiebijeenkomsten

Waarom kiezen voor Apply Opleidingen?

 • Praktijkgerichtheid
 • In de praktijk toepasbare theorie
 • Aandacht voor de mens in zijn vak
 • Gedreven docenten met ruime praktijkervaring
 • Leereffect van mede-cursisten
 • Persoonlijke begeleiding
 • Open inschrijvingen

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Deze cursus (op basis van CROW 400) is bedoeld voor leidinggevenden of toezichthouders die bij werkzaamheden worden ingezet waarbij sprake kan zijn van verontreinigde grond en/of bodemwater. De taak van een DLP'er is om bij het werken in verontreinigde grond/(water)bodem het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen weg te nemen, of dit tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

Leerdoelen

Een DLP’er wordt geacht kennis van zaken te hebben met betrekking tot:

 • De Arbo-wet (onder andere de rechten en plichten).
 • De CROW-publicatie 400.
 • Risico’s bij werken met verontreinigde grond en de blootstellingsrisico’s.
 • Maatregelen bij overslag en vervoer van verontreinigde grond.
 • Indeling van het terrein of werkgebied.
 • De werking en onderhoud van overdrukfilterinstallaties.
 • Cocktailbenadering van toxische stoffen (gezondheidskundig).
 • Veiligheidsklasse indeling en bijbehorende maatregelen bij het werken met verontreinigde grond en water, zoals bedoeld in de CROW-publicatie 400.
 • Verrichten van luchtkwaliteitsmetingen
 • De van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Cursusinhoud

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Arbo-wet en regelgeving.
 • Blootstellingrisico’s.
 • Het begrip veiligheidsklassen.
 • Het treffen van adequate maatregelen en voorzieningen.
 • Het bepalen van een meetregime en het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen.
 • Het op de juiste wijzen toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • CROW-publicatie 400.

Duur en studiebelasting

 • Volledige cursus: 3 lesdagen van 09:00 tot 16:00
 • Verkorte cursus: 2 lesdagen van 09:00 tot 16:00 uur.
 • Herhalingscursus: 1 lesdag van 09:00 tot 16:00 uur

Examen

Op de laatste lesdag wordt ’s middags het examen afgenomen door Examenbureau Benelux. Indien dit voldoende wordt afgesloten ontvang je een persoongebonden certificaat dat 5 jaar geldig is.

Kosten

 • De volledige cursus kost € 615,00 (exclusief BTW) / € 744,15 (inclusief BTW) per persoon.
 • De verkorte cursus voor veiligheidskundigen kost € 495,00 (exclusief BTW) / € 598,95 (inclusief BTW) per persoon.
 • De herhalingscursus kost € 299,00 (exclusief BTW) / € 361,79 (inclusief BTW) per persoon.

Deze prijzen zijn inclusief lesmateriaal (behalve de CROW-publicatie 400) en verblijfskosten (waaronder koffie/thee/water, lunch, diner etc).

 

De CROW-publicatie 400 kan via http://www.managementboek.nl/ApplyOpleidingen-DLP worden besteld.

 

De grootte van de cursusgroep bedraagt minimaal 8 deelnemers en wordt verzorgd op aanvraag en/of in-company.

Duur: 3 dagen
Locatie:
 • Bergen op Zoom
 • Goes