Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 - 40 55 88

Apply Opleidingen

Zoek in ons aanbod

 1. Hobéon SKO

  Hogere Veiligheidskunde (HVK)

  Na afronding van de HVK-opleiding ben je bekwaam om op strategisch beleidsniveau te acteren op het gebied van veiligheid. Je leert het strategisch plan op te stellen, uit te voeren, te controleren en bij te sturen. Meer informatie
 2. Hobéon SKO

  Middelbare Veiligheidskunde (MVK)

  Leer risico's te herkennen en hoe je deze kunt beheersen. Als Middelbaar Veiligheidskundige geef je op beleidsniveau sturing aan het veiligheidsbeleid van de organisatie. Meer informatie
 3. Hobéon SKO

  Operationele Veiligheidskunde (OVK)

  Tijdens deze opleiding leer je alles over de vakgebieden kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid. Je leert gevaren te herkennen en de analyses die je daarvoor moet maken. Meer informatie
 4. Hobéon SKO

  Middelbare Milieukunde (MMK)

  De opleiding MMK bij Apply is uniek. Enkel bij Apply is deze opleiding Hobéon-SKO gecertificeerd. Tijdens de opleiding leer je alles over wetgeving en handhaving, bodem, gevaarlijke stoffen, afval, water, lucht en verruimde reikwijdte en over auditing en beleid. Meer informatie
 5. Gedragsobservaties en Werkplekinspecties (GoW)

  Bij deze 1-daagse incompany-training leren medewerkers om gedrag te observeren en onveilige situaties te herkennen. Verder worden er handvaten aangereikt om deze observaties om te zetten naar gedragsverandering. Meer informatie
 6. Opleiding Handhaving omgevingsrecht (HAMIL)

  De HAMIL-opleiding wordt al twintig jaar door onze partner op het gebied van milieuopleidingen: Mibacu verzorgd en is een deeltijdopleiding voor toezichthouders en handhavers omgevingsrecht, met het accent op milieurecht. Meer informatie
 7. Preventiemedewerker (PM)

  Tijdens deze ééndaagse cursus leer je om te gaan met de arbeidsrisico’s uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en met de verbetermaatregelen uit het plan van aanpak. Daarnaast ben je aan het einde van de opleiding in staat om gerichte adviezen te geven. Meer informatie
 8. Basiscursus scheikunde - Virtual Classroom

  Volg jij een veiligheids- of milieukundige opleiding of wil je deze gaan volgen, maar mis je basiskennis scheikunde? Volg dan de basiscursus Scheikunde van Apply! Meer informatie