Opname Veiligheid podcast

Blik op Veiligheid podcast

In de 'Blik op Veiliheid' podcast spreken we maandelijks met veiligheidprofessionals over hun blik op veiligheid en delen zij hun visie en ideeën over veiligheid. We hopen je met deze podcast te insipireren, te informeren en aan het denken te zetten.

Volg de Blik op Veiligheid podcast via:

Blik op Veiligheid podcast #9 - Charl van Oosten - Van papier naar praktijk

In deze aflevering bespreekt Charl van Oosten de evolutie van veiligheid vanaf de jaren '70 tot nu. Hij benadrukt het belang van praktische veiligheidsmaatregelen boven louter procedures op papier, en pleit voor een actieve betrokkenheid van werknemers bij het ontwikkelen van veiligheidsmaatregelen.

Blik op Veiligheid podcast #8 - Martin van der Ende - Veilig werken begint op de werkvloer

In deze achtste aflevering spreken we Martin van der Ende, hoofddocent HVK & TMK en adviseur bij Apply Opleidingen en Advies over zijn visie op veiligheid. Martin en Lidie bespreken onder meer het belang van een sterke organisatiestructuur voor veiligheidsmanagement, het betrekken van werknemers bij veiligheidsinitiatieven, langetermijnplanning voor veiligheidsverbeteringen en het belang van praktische toepassing van veiligheidskennis.

Blik op Veiligheid podcast #7 - Fabian Willemze - Verschillende aspecten van brandveiligheid

In deze zevende aflevering spreken we Fabian Willemze, veiligheidsadviseur met ervaring in brandveiligheid en risicobeheersing. Het gesprek verkent verschillende aspecten van brandveiligheid, met name gericht op de uitdagingen en kansen binnen de zorgsector en het vastgoed.

Blik op Veiligheid #6 - Nederlandse Arbeidsinspectie - Nieuwe werkwijze ongevalsonderzoek

In deze zesde aflevering luisteren we naar de presentatie die Rob Paumen en Jorn Kerkhof van de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben gegeven op onze Veiligheidsdag 2023. In deze presentatie nemen zij ons mee in de nieuwe werkwijze ongevalsonderzoek die de Nederlandse Arbeidsinspectie sinds 1 januari 2023 hanteert.

Blik op Veiligheid #5 - Frits Carlebur

In deze vijfde aflevering spreken we Frits Carlebur, directeur Acrentis Learning. Acrentis maakt digitale trainingen (toolboxen) voor de bouw-, infra- en afvalbranche en procesindustrie. Frits deelt in deze aflevering zijn ervaring in het verzorgen van veiligheidstrainingen en bespreekt zijn visie op veiligheid in relatie tot bedrijfsvoering.

Blik op Veiligheid #4 - ''Trek die veiligheidsschoenen aan, ga naar buiten, praat met de mensen.'' - Rob van de Walle

In deze vierde aflevering spreken we Rob van de Walle. Als één van de oprichters van Apply Opleidingen en Advies mocht Rob natuurlijk niet ontbreken in de podcast. Rob bespreekt in deze aflevering de geschiedenis van Apply en benadrukt het belang van preventief denken in veiligheidskunde en de verschuiving naar meer preventieve benaderingen in de Arbowet.

Blik op Veiligheid #3 - Productiever met ChatGPT - Kees Kraaiveld

In deze derde aflevering spreken we met Kees Kraaiveld. Kees Kraaiveld is schrijver van het boek over ChatGPT: ‘Productiever met ChatGPT’. In deze podcastaflerving vertelt hij over de ins en outs van ChatGPT.

Blik op Veiligheid #2 - Niet bergen, maar borgen - Franca Nieuwenhuys

In deze tweede aflevering spreken we met Franca Nieuwenhuys, Projectmanager bij de Stichting Industriële Reiniging (SIR) en student Hogere Veiligheidskunde (HVK) bij Apply Opleidingen en Advies, over haar onderzoek naar het verhogen van de arbeidsveiligheid verhogen bij een Inert Entry.

Blik op Veiligheid #1 - Veiligheid doen we samen - Adrie Kaijser

In deze eerste aflevering spreken we met Adrie Kaijser, docent van de opleiding Hogere Veiligheidskunde (HVK) bij Apply Opleidingen en Advies & Corporate Safety Manager bij Indaver, over zijn blik op veiligheid.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op