Milieuaspecten - Apply Opleidingen en Advies

 Milieuaspecten

Milieuaspecten hebben invloed op de activiteiten van een de onderneming. Op tal van momenten speelt wet- en regelgeving op het gebied van milieu een rol bij de keuzes die een ondernemer wil maken.

De adviseurs van Apply nemen milieuvraagstukken professioneel uit handen. Wij kiezen voor een praktische aanpak en oplossingen op maat. Natuurlijk staan veiligheid en milieu altijd voorop. Wij bewijzen dat dit samengaat met oog en oor voor de belangen van de organisaties.

Onze adviseurs geven onder meer de volgende milieukundige adviezen:

- Milieueffectrapportage (MER)

- ISO 14001 pre externe audit

- Begeleiding bij bodemsanering

- Milieucontouren (geur, gevaar en stof)

- Milieuvergunning

- BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen)

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op