Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

RI&E

Een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis voor een goed Arbobeleid. Om die reden schrijft ook de wetgever deze voor. Een RI&E biedt inzicht in de gevaren en risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen je organisatie. Daarnaast ben je als werkgever verplicht maatregelen te nemen om deze risico’s te beperken en beheersbaar te maken.

 

De adviseurs van Apply Advies zijn ervaren in het doen van werkplekonderzoek en het beoordelen van arbeidsrisico’s. Met de uiteindelijke rapportage kun je heel eenvoudig zelf aan de slag gaan. Je zult merken dat je hiermee niet uitsluitend aan de wettelijke eisen voldoet. Met hun praktische en bedrijfsspecifieke adviezen helpen onze adviseurs je het ziekteverzuim (verder) terug te dringen en de arbeidsomstandigheden - en daarmee de motivatie van je medewerkers- te optimaliseren.

Uitvoering van de RI&E

Inventarisatie

Apply voert de inventarisatie uit aan de hand van een (eventueel branchegerichte) checklist. In de kick-off meeting zal de adviseur met de preventiemedewerker een rondgang houden binnen de organisatie. Waar nodig bevragen we medewerkers, bijvoorbeeld over de psychosociale belasting. De inventarisatie bestaat uit:

  • Een beoordeling van Arbo-documentatie;

  • Stand van zaken voorgaande RI&E;

  • Een gesprek met de preventiemedewerker;

  • Werkplek- en functiegericht onderzoek;

  • Evaluatie van geconstateerde knelpunten;

  • Adviezen voor oplossingen;

  • Afhankelijk van de organisatie: verdiepend werkplekonderzoek zoals geluidsonderzoek, beeldscherm- en werkplekonderzoek, blootstelling aan toxische stoffen, verlichting en klimaat

Plan van Aanpak

De risico’s, adviezen en knelpunten worden in een Plan van Aanpak samengevat. In het Plan van Aanpak is beschreven welke maatregelen de organisatie dient te nemen op basis van een prioritering en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Toetsing

Indien de Arbowet voorschrijft dat een toetsing van de RI&E verplicht is, kan Apply ondersteuning geven bij de wettelijke toetsing van de basis RI&E door een gecertificeerde kerndeskundige (zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en A&O-deskundige).

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op