Preventiemedewerker aan het werk

Wat zijn de taken van een Preventiemedewerker?

Een Preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkvloer. De Preventiemedewerker speelt een belangrijke rol bij het opstellen van het veiligheidsbeleid en ziet erop toe dat dit beleid wordt nageleefd.

De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

De wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn vastgelegd in de Arbowet. Deze taken kunnen afhankelijk zijn van de specifieke afspraken die de preventiemedewerker maakt met de werkgever. De Preventiemedewerker heeft in ieder geval drie wettelijke taken (Art. 13 van de Arbowet, lid 7).

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:

  1. Het (mede) uitvoeren en opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) om te bepalen welke gevaren en risico's er op de werkplek aanwezig zijn en hoe deze kunnen worden beheerst.

  2. Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.

  3. Het geven van advies aan werkgevers over hoe ze de arbeidsomstandigheden voor de werknemers kunnen verbeteren en hoe ze de werkplek veilig kunnen houden; het mede uitvoeren van maatregelen.

Opleiding Preventiemedewerker

Krijg jij een aanstelling als preventiemedewerker en wil je weten hoe je deze functie naar behoren kunt uitvoeren? Dan past de ééndaagse cursus preventiemedewerker precies bij jou!

Na afloop beheers je onder meer de volgende onderdelen:

  • Kennis van de relevante Arbo wet- en regelgeving

  • Kennis van de taak, plaats en rol van de preventiemedewerker

  • Rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie

  • Arbeidsomstandighedenzorg en aansprakelijkheid

De cursus preventiemedewerker is uitermate geschikt voor de (aankomende) preventiemedewerker(s) die verantwoordelijk is of wordt voor Arbo- en preventietaken binnen de organisatie.

Voor personen die meer geïnteresseerd zijn in veiligheidskunde op operationeel, beleids- of strategisch niveau bieden wij de opleiding Operationele Veiligheidskunde (OVK), Middelbare Veiligheidskunde (MVK) of Hogere Veiligheidskunde (HVK) aan.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op