Risico-inventarisatie en -evaluatie

Week van de RI&E

12 juni 2023

Van 12 t/m 16 juni vindt de Week van de RI&E plaats. Deze week is speciaal in het leven geroepen om de bewustwording rondom de RI&E te vergroten. Apply ondersteunt dit initiatief en zet zich in voor het creëren van de bewustwording rondom veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Dit doen wij door het adviseren van organisaties over dit onderwerp.

Aan de slag met de RI&E

Wil jij aan de slag met de RI&E en ben je op zoek naar ondersteuning hierbij? Neem dan contact met ons op. De adviseurs van Apply hebben jarenlange ervaring in het uitvoeren van RI&E's en kunnen organisaties compleet ontzorgen of coachen in het RI&E-proces.

Maar wat is eigenlijk de RI&E?

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) helpt ondernemers en organisaties bij het in kaart brengen en verkleinen van de arbeidsrisico’s. Een goede RI&E vormt de basis voor een goed Arbobeleid. Om die reden schrijft ook de wetgever deze voor. Een RI&E biedt inzicht in de gevaren en risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen je organisatie. Daarnaast ben je als werkgever verplicht maatregelen te nemen om deze risico’s te beperken en beheersbaar te maken.

Uitvoeren van het gehele RI&E-traject

De adviseurs van Apply zijn ervaren in het doen van werkplekonderzoek en het beoordelen van arbeidsrisico’s. Onze adviseurs kunnen het gehele RI&E-traject verzorgen: van uitvoering tot en met de toetsing. Met de uiteindelijke rapportage kun je heel eenvoudig zelf aan de slag gaan. Je zult merken dat je hiermee niet uitsluitend aan de wettelijke eisen voldoet. Met hun praktische en bedrijfsspecifieke adviezen helpen onze adviseurs je het ziekteverzuim (verder) terug te dringen en de arbeidsomstandigheden - en daarmee de motivatie van je medewerkers- te optimaliseren.

Preventie-Coach: Sparringspartner bij de RI&E

Heeft jouw organisatie of Preventiemedewerker behoefte aan een sparringpartner bij het opstellen van de RI&E of het Arbobeleid? Schakel dan de Preventie-coach in van Apply! Apply heeft jarenlange ervaring met het coachen van preventiemedewerkers en organisaties bij het opstellen van de RI&E en het opvolgen van het Plan van Aanpak .Onze Preventie-coaches helpen organisaties bij het:

  • Opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak

  • Opstellen van een Arbo preventiebeleid

  • Coachen, ondersteunen en opleiden van de Preventiemedewerkers

Vragen over de RI&E? Neem contact met ons op.

Stuur een bericht

Waarmee kunnen wij u helpen?

Stuur een bericht